Hjem

8270 Ved Skoven

Grundejerforening

for

Hjortevænget/østlige Bekkasinvej

og naboer

Se sidste nyt fra bestyrelsen under referater m.m.

OBS!

Se bestyrelsens brev til Firmaet Halkjær ang.

vejens tilstand.

Copyright @ All Rights Reserved